; ; ;
Inloggen

Heuff Sound & Vision Privacy Verklaring|
Heuff BV. hanteert een strikt privacy beleid. Er mag bij de bezoekers van Heuff.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In de privacy statement van Heuff.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Heuff BV. gevestigd aan de Ambachtsweg 1 te Maarsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Heuff BV. Ambachtsweg 1, 3953 BZ Maarsbergen, +31 343431750

Voor vragen betreffende uw gegevensbescherming bij Heuff BV. Zijn wij te bereiken via info@heuff.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Heuff BV. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam of voorletters en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres 

Waarom verzamelt Heuff.nl bepaalde informatie?
Heuff BV. streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van pro-audio te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen een grote diversiteit. Heuff BV. wil de aangeboden kwaliteit en producten continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij ons producten aanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen. 

Hierbij kunt u denken aan:
Het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van Heuff.nl met meer producten en informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Welke persoonlijke informatie registreert Heuff.nl en waarvoor wordt deze gebruikt?
Klantgegevens voor de verkoop van producten heeft Heuff.nl de naam en adresgegevens van de klanten nodig. Heuff BV. gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde producten en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Heuff BV. verwerkt geen volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Heuff BV. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen

- Om onze service verantwoordt en goed uit te voeren 

IP-adres
Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft. 

Verbruiksgegevens
Elke server registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Heuff BV. gebruikt deze gegevens alleen voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding. 

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Heuff BV. de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Heuff.nl strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Heuff BV. en de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Heuff BV. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Heuff BV. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een zo kort mogelijke bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Personalia: 7 jaar, vanwege belastingwetgeving
Adres: 7 jaar, vanwege belastingwetgeving
Overige gegevens: 7 jaar 

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de Heuff BV. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Heuff.nl zal u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@heuff.nl

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden
Heuff BV. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heuff BV. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. u kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heuff BV. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heuff.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heuff BV. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@heuff.nl